בארגונים רבים נטל ה"ביטחון" לא מטופל בצורה מקצועית ומתחלק בין מספר בעלי תפקידים בארגון אשר אינם מסוגלים, בין יתר משימותיהם, לנהל גם את נושאי הביטחון.