אלדד מזרחי עוסק בתחומי הביטחון השונים מזה שני עשורים, בעל רקע מגוון ביותר במתן שירותים
הקשורים לצמצום פחת, מניעת ואבדנים, חקירות ופוליגרף.
במהלך שירותו הצבאי כלוחם ומפקד, פיקד על אבטחת פרויקטים לאומיים ומסווגים.
 
 שירותים שלנו:

 בדיקות פוליגרף  , חקירות  , מנהלי ביטחון  ,  ניהול סיכונים  , אבחון אמינות   

 מחלקה טכנית  , ניתוח תוכן מדעי , לקוחות סמויים , הכשרת אימונים